Tijdelijke site, binnenkort meer . . . . .

 

Bedrijfsprofiel

Bijwaard Interim HRM B.V. is de onderneming van Titia D. Bijwaard. Zij is inzetbaar op P&O-functies vanaf HBO-niveau, van personeelsadviseur tot manager P&O. Door de allround ervaring in overheid en bedrijfsleven kan direct en doelgericht de voortgang van de P&O-activiteiten worden gewaarborgd. Kenmerkend hierbij is het respecteren van de bedrijfscultuur, integriteit, open communicatie en een ‘hands-on’ mentaliteit. Uiteraard vanuit een deskundige visie op het vakgebied van HRM.

De werkzaamheden worden op interim-basis verricht, vaak ter overbrugging van een ‘vacature-gat‘ of ter vervanging van een zieke functionaris. Meestal is de inzet twee of drie dagen per week gedurende een aantal maanden.

Titia Bijwaard heeft ondermeer in de volgende branches ervaring opgedaan en opdrachten uitgevoerd: gemeentelijke overheid, rijksoverheid, sociale werkvoorziening, publieke omroep, zorgsector, levensmiddelenindustrie, metaal- en elektrotechnische industrie, ICT en accountancy.

De opdrachtgevers variëren in omvang van 150 tot 1500 medewerkers.  

Werkterrein

·        Allround personeelswerk

·        Managementondersteuning

·        Organisatieontwikkeling

·        Begeleiding van veranderingsprocessen

·        Competentiemanagement

·        Individuele begeleiding

·        Beleidsvoorbereiding en –implementatie  

Ook als ‘stem’ in te schakelen voor

·        Voorlichting en (radio)presentaties

·        Inspreken van commercials en voice-overs (bedrijfsfilms)

Voor meer informatie: info@bijwaardinterimhrm.nl

Laatste keer wijzigingen aangebracht:03-12-2005 - voor opmerkingen over de website: webmaster@blijfinbeeld.nl